วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เล่าเรื่องช้าง

เล่าเรื่องช้างโดยผึ้งน้อย
คนสุรินทร์กับมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีต จังหวัดสุรินทร์มีชื่อเสียงที่ทั่วโลกรู้จักในเรื่องช้าง ช้างสุรินทร์ถือได้ว่าเป็นช้างบ้านที่เลี้ยงไว้เป็นสมาชิกของครอบครัวเพื่อช่วยงานเจ้าของ ช้างสุรินทร์จึงมีนิสัยเชื่องง่ายต่อการบังคับ แต่จะตกมันช้างจะเกิดอาการโกรธในช่วงเดือนที่ตกมันเจ้าของช้างหรือควาญช้างจะทราบดี จึงควบคุมโดยการผูกโซ่ที่ข้อเท้าและล่ามติดกับต้นไม้ไว้ให้กินผักเขียวเพื่อบันทอนกำลังและสุมไฟไล่กลิ่นจนหายจากการตกมัน
การดำรงชีวิตของช้าง
ช้างจะกินอาหารวันละประมาณ ๓๐๐ กก.หรือประมาณ ๑๐% ของน้ำหนักตัวกินน้ำวันละ ๑๔๐-๒๐๐ ลิตร/วัน ช่วงการผสมพันธุ์ ช้างเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวทำการผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวธันวาคม-กุมภาพันธ์ ช้างท้องนาน ๒๒-๒๔ เดือนจึงคลอด แม่ช้างจะดูแลลูกช้างของตนนานประมาณ ๓๖ เดือนจึงปล่อยให้ลูกดำรงชีวิตเอง ระยะเวลาการเจริญพันธ์ ช้างอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปจะเริ่มผสมพันธ์และในรอบ๓ปีหลังคลอด จึงจะผสมพันธุ์อีก๑ครั้งในช่วงเวลา ๔ วัน